MARIANA BRĂESCU

prozator, creator de publicaţii, dramaturg

M. Ungheanu: „Calitatea observaţiei şi inteligenţa regiei“

Prozele Marianei Brăescu se disting prin observaţia acută a vieţii, prin tăietura precisă şi sintetică, prin ironie, prin vioiciune. Autoarea îşi culege observaţiile dintr-o lume pe care romanul şi nuvela contemporană, dacă există o asemenea specie astăzi, au lăsat-o pe dinafară: lumea micilor funcţionari, a oamenilor cu vieţi circulare, monotone etc. Plăcerea este de a observa oameni, de a ridiculiza ticuri, de a înfăţişa cu sarcasm eşantioane de viaţă contemporană. Prin excelenţă realistă, proza scrisă de Mariana Brăescu vădeşte calitatea observaţiei prin selecţia amănuntului şi inteligenţa regiei. Figurile şi ticurile vizate sînt decupate precis, rapid, impuse fluent cititorului şi totodată amuzant. Dacă rutinier aceste proze pot fi situate schematic în spaţiul prozei de umor, practic aspiraţia şi valoarea lor este alta. Deşi foiletonistică, în unele din „Ipotezele” cărţii, această proză satirică se hrăneşte de la bune modele şi intră în spaţiul >>>>>M. Ungheanu>>>>>

Anunțuri

Octombrie 14, 2007 - Posted by | opera si autorul

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogeri au apreciat asta: