MARIANA BRĂESCU

prozator, creator de publicaţii, dramaturg

Tudor Popescu: „Patru motive de bucurie“

Sînt multe motive de satisfacţie în această premieră, cu „Profesor de admitere”. Mai întîi aş elogia iniţiativa teatrului (iniţiativă din ce în ce mai puţin asumată de teatre cu firmă mai sonoră) de a debuta un tînăr actor dramatic. Din varii motive, teatrele contează pe numele consacrate, căutate de public, uitînd misiunea lor culturală, din care derivă şi obligaţia de a aduce în orizontul teatrului românesc noi condeie. Al doilea prilej de satisfacţie este chiar această apariţie a unui nou nume în „nomenclatorul” teatrului nostru contemporan. Fiecare nou venit se cuvine să fie întîmpinat cu pîine şi sare şi să fie salutat colegial, cu atît mai mult cu cît noi sosiri, pe scenă, în ultimii ani, au fost alarmant de puţine. Al treilea motiv este acela că noul sosit este… o femeie. Ea aduce, şi va aduce în cîmpul teatrului nostru, propria sa sensibilitate feminină, sensibilitate pe care am dorit de multe ori s-o regăsesc pe scenă. Al patrulea motiv de satisfacţie (din punctul meu de vedere important) este acela că noul sosit are înclinaţii spre comedie. Satira nu este „rea”, are ceva din îngăduinţa pe care spuneam că o aştept de la un condei feminin. Domină umorul. Accentul comic nu e pus pe situaţia comică, >>>>>Tudor Popescu>>>>>

Anunțuri

Octombrie 14, 2007 - Posted by | opera si autorul

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogeri au apreciat asta: